Go, Get, Eat ORGANIC! е европейска програма за предоставяне на информация и мерки за популяризиране на биологични продукти. Това е тригодишна (2015-2018) инициатива, предназначена специално за страните на ЕС Германия, Австрия, Дания и Швеция.

Go, Get, Eat ORGANIC! е съфинансирана от Европейската комисия, българското Министерство на земеделието и храните и Българска асоциация Биопродукти (БАБ).

Българска асоциация Биопродукти, предлагащата организация, е създадена в края на 2009 г. и е най-голямата и най-представителна междубраншова асоциация на производителите на биологични продукти в България. В момента асоциацията се състои от над 80 сертифицирани биологични фермери, институти и компании.

Тази програма се съсредоточава върху предоставянето на подробна информация и повишаване на осведомеността от ползите от биологичното земеделие, по-специално по отношение на защитата на околната среда, хуманното отношение към животните, поддържането на природата и развитието в селските райони, с цел насърчаване на потреблението на продукти от биологично земеделие.

Тази програма насърчава Тази програма насърчава : Биологично произведени зеленчуци, горски плодове и ядки, биологично преработени плодове и зеленчуци и биологично вино.

Стимулирането на потреблението е второстепенна стъпка, която може да се реализира само след предоставяне на висококачествена информация на целевата група, по-конкретно на потребителите.

Открийте повече за логото на ЕС за биологични продукти