Go, Get, Eat ORGANIC! är ett europeiskt program om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för ekologiska produkter. Det är ett treårsinitiativ (2015-2018) speciellt inriktat på de interna länderna Tyskland, Österrike, Danmark och Sverige.

Go, Get, Eat ORGANIC! är samfinansierad av Europeiska kommissionen, det Bulgariska jordbruks- och livsmedelsministeriet och av den Bulgariska föreningen för ekologiska produkter (BOPA).

Den bulgariska föreningen för ekologiska produkter, den förslagslämnande organisationen, etablerades i slutet av 2009 och är Bulgariens största och mest representativa branschförening för ekologiska produkter. Den består i nuläget av 80 certifierade ekologiska bönder, institut och företag.

Detta program fokuserar på att ge omfattande information och ökad medvetenhet om fördelarna med att odla ekologiskt, särskilt med tanke på miljöskydd, djurskydd, underhåll av landsbygden och utveckling av lantbruksområden för att uppmuntra konsumtionen av ekologiskt odlade produkter.

Detta program lanserar en produktkorg: ekologiskt odlade grönsaker, bär och nötter, ekologiskt bearbetad frukt och grönsaker och ekologiskt vin.

Att stimulera konsumtionen är ett andra steg och kan bara utföras när en målgrupp, konsumenterna, mottagit högkvalitativ information.

Upptäck mer om den ekologiska EU-logotypen