[email protected]

Българска асоциация Биопродукти (БАБ), предлагащата организация, е създадена в края на 2009 г. и е най-голямата и най-представителна междубраншова асоциация на производителите на биологични продукти на България. В момента асоциацията се състои от над 150 сертифицирани биологични фермери, институти и компании.

Голяма част от дейностите на асоциацията представляват защита на интересите на фермерите, които се занимават с биологично земеделие, и им помагат да общуват с институциите, като предоставя съвети на страните членки на ЕС и подпомага развитието на националното законодателство.

БАБ провежда редовни семинари и обучение на своите членове, свързани с новостите в законодателството, най-добрите практики и иновациите. Асоциацията участва в многобройни конференции, семинари и кръгли маси.

През 2011 г. БАБ стана член на Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM).

БАБ е партньор на международната инициатива Конвенция относно земеделието и селските райони (ARC) 2020 г. С помощта на ARC, БАБ ръководи кампания за по-зелена и по-справедлива политика на ЕС по отношение на реформата на селскостопанския сектор в следващия програмен период 2014-2020 г.

Контакти:

Име на организациятаБЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ
Адрес48 Hristo Botev Blvd., 4th floor, Sofia, Bulgaria
Тел.+359 896 144 375
Факс+359 878 215 266
ПредседателГ-жа. Albena Simeonova
Tel.: +359 897 014 433
[email protected]
Електронна Поща[email protected]
Уебсайтhttp://www.bgbio.org