Økologisk landbrug er en driftsform, som har til formål at give dig - forbrugeren - friske, smagfulde og autentiske fødevarer, mens de naturlige livscyklusser respekteres.

For at kunne gøre dette, er økologisk landbrug baseret på en række mål og principper, samt fælles praksisser, der skal mindske den menneskelige påvirkning af miljøet, samtidig med at landbrugssystemet fungerer så naturligt som muligt.

At holde jorden frugtbar og respektere naturen, er essentielle aspekter af økologisk landbrug.

Det er en produktionsmetode, som anvender naturlige stoffer og processer.

TYPISK PRAKSIS FOR ØKOLOGISK LANDBRUG OMFATTER:

  • Bredt sædskifte (effektiv brug af naturens ressourcer)
  • Særdeles strenge grænser for syntetiske pesticider, kunstgødning, fødevaretilsætningsstoffer og antibiotika til dyrene
  • Fuldstændigt forbud mod brug af genmodificerede organismer (GMO'er)
  • Dyrene skal være fritgående, have adgang til at gå ud i frisk luft og fodres med økologisk foder
  • Bidrage til at modvirke klimaændringer og bevare biodiversitet.

Konventionelt landbrug er en produktionsmetode, som anvender syntetiske kemikalier til bekæmpelse af ukrudt og skadedyr og/eller, som øger udnyttelsen af jorden og planteproduktionen ved hjælp af kunstgødning. Det konventionelle landbrug har muliggjort produktion af store fødevaremængder, på et mindre stykke jord, og nedsat behovet for (nogle) ressourcer og arbejdskraft. På den anden side, har det konventionelle landbrug været medvirkende til at forårsage tab af biodiversitet, jorderosion og vandforurening.

Økologisk landbrug er en del af en omfattende forsyningskæde, som også omfatter fødevareforarbejdning, distribution og detailhandel. Produktion af økologiske fødevarer er en del af den traditionelt set høje kvalitet af fødevarer, der er fremherskende i den europæiske kultur. Europa er et af de vigtigste markeder for økologiske produkter på global plan.

I den økologiske sektor sikres fødevarekvaliteten i EU af EU's økologilogo på fødevareetiketten.

Det må kun bruges, hvis producenten overholder alle europæiske regler om økologisk produktion, herunder deltagelse i et økologisk certificeringsprogram, som forudsætter kontroller og årlige inspektioner. Se: Forordning 834/2007

Nysgerrig efter hvorfor man bør købe økologiske produkter?