Ekologiskt jordbruk är ett jordbrukssystem som avser att tillhandahålla dig som konsument färsk, smakrik och autentisk mat samtidigt som de naturliga livscykelssystemen respekteras.

För att lyckas med detta litar ekologiska jordbrukare på mål och principer, liksom på allmän praxis som avser att minimera den mänskliga påverkan på miljön, samtidigt som det garanterar att jordbruket drivs så naturligt som möjligt.

Att bevara jordens fertilitet och respektera naturen är grundläggande aspekter av ekologiskt jordbruk.

Det är en produktionsmetod som använder naturliga ämnen och processer.

TYPISKA EKOLOGISKA JORDBRUKSPRAXISAR OMFATTAR:

  • Brett växelbruk (effektiv användning av naturliga resurser).
  • Väldigt strikta gränser för syntetiska bekämp-ningsmedel, konstgödsel,livsmedelstillsatser och användning av antibiotika för boskap.
  • Absolut förbud mot användande av genetiskt modifierade organismer (GMO).
  • Låta boskap och höns gå fritt utomhus och förse dem med ekologiskt foder.
  • Bidra till minskning av klimatförändringar och bevara biologisk mångfald.

Traditionellt jordbruk är den produktionsmetod som använder syntetiska kemikalier för att bekämpa ogräs och skadedjur och/eller som använder kemiskt konstgödsel för att maximera jord- och växtproduktionen. Traditionellt jordbruk har gjort det möjligt att producera stora mängder livsmedel på en mindre yta och med (en del) mindre resurser och mänsklig arbetskraft. Å andra sidan har traditionellt jordbruk bidragit till förlorad biologisk mångfald, jorderosion samt vattenförorening.

Ekologiskt jordbruk är en del av en utbredd leveranskedja som också innefattar livsmedelsframställning, distribution och detaljhandel. Produktion av ekologisk mat är en del av det traditionella högkvalitativa matarvet som finns i den europeiska kulturen. Europa är en av de viktigaste marknaderna i världen för ekologiska produkter.

I den ekologiska sektorn är EU-matens kvalitet garanterad i och med existensen av EU:s ekologiska logotyp på livsmedelsmärkningen.

Den kan endast användas om producenten respekterar alla de europeiska reglerna för ekologisk produktion, inklusive deltagande i ett ekologiskt certifieringssystem som kräver efterlevnad av kontroller och årliga inspektioner. Se: Förordning 834/2007

Undrar du varför man ska köpa ekologiska produkter?