За постигане на целите на тази програма продуктите от биологично земеделие няма да се съсредоточават върху един или няколко избрани продукта, а по-скоро върху група от продукти, тъй като те са произведени от членове на предлагащата организация – Българска асоциация Биопродукти (БАБ).

Кошницата биологични продукти, включени в програмата:

  • Биологично произведени пресни зеленчуци, плодове и ядки
  • Биологични преработени плодове и зеленчуци
  • Биологично вино
Биологично произведени пресни зеленчуци, плодове и ядкиБиологични преработени плодове и зеленчуциБиологично вино

Вижте списъка на биологични продукти на асоциацията