Биологичните продукти в ЕС се идентифицират със специално лого. Основната цел на Европейското лого е да ги направи по-лесни за идентифициране от потребителите. Освен това, логото е визуален инструмент за идентифициране на Европейските биологични продукти.

Логото за биологично производство на ЕС често се нарича „Европейско листо“ и символизира обединението на Европа (Звездите от европейското знаме), природата и устойчивостта. Комбинацията от тези символи създава уникален визуален елемент, който има ясно послание и е привлекателен.

Логото за биологично производство на ЕС е въведено с Регламент на Комисията (ЕС) № 271/2010 от март 2010 г.. То гарантира, че продуктът е произведен в пълно съответствие с условията и правилата за биологично производство, установени от Европейския съюз.

Винаги, когато логото за биологично земеделие на ЕС се изобразява върху продукт, трябва да бъде придружено от кода на съответния сертифициращият орган и мястото, където суровините, от които е съставен продукта, са отгледани.

Научете повече за биологичното земеделие