I EU identifieras ekologisk mat med en speciell logotyp. Det huvudsakliga målet med den europeiska logotypen är att göra det lättare för konsumenter att identifiera ekologiska livsmedel. Dessutom är det ett visuellt instrument för att identifiera EU:s ekologiska livsmedel.

Logotypen kallas ofta "Europalövet" och symboliserar förhållandet mellan Europa (stjärnorna kommer från den europeiska flaggan), naturen samt hållbarhet. Kombinationen av dessa symboler skapar ett unikt visuellt element som är självförklarande och tilltalande.

EU:s ekologiska logotyp introducerades av Kommissionens förordning (EU) nr 271/2010 av mars 2010. EU:s ekologiska logotyp anger att produkten i fråga uppfyller kraven för ekologiskt jordbruk såsom fastställts av EU.

När den här logotypen används på någon produkt måste den alltid åtföljas av kontrollorganets/myndighetens kodnummer samt platsen där produktens agrikulturella råvaror odlades.

Läs mer om ekologiskt jordbruk