Когато хората пазаруват, те не избират продукт, а по-скоро „начин на живот“. Всеки път, когато днешните потребители избират да купят биологични продукти, те трябва да са напълно убедени, че тези продукти са произведени при стриктни Европейски правила.

Биологичните фермери, преработватели и търговци, трябва да се съобразяват със стриктните изисквания на ЕС, ако искат да използват логото за биологично земеделие на ЕС или да етикетират своите продукти като биологични.

ЕС изисква еднакво стриктна система на контрол с проверки на всяко ниво от биологичната верига. Всеки оператор (фермер, преработвател, търговец, вносител или износител) се проверява поне веднъж годишно от контролиращ орган, одобрен от ЕС.

ПРИЧИНИ ДА КУПУВАТЕ БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ:

  • Стриктна система за контрол на всеки оператор от биологичната верига на доставки.
  • Логото на ЕС за биологично земеделие и правилата за етикетиране на биологични продукти са бърз и лесен начин за разпознаване на биологичните продукти от потребителите.
  • Биологичните фермери създават продукти с високо качество, чрез ротация на културите и други природни методи за отглеждане.
  • Биологичното земеделие означава, че времето и разстоянието от фермата до вашата кухня е значително намалено.
  • Биологичните производители са пазителите на Европейското биоразнообразие, околнта среда и жизненият цикъл на природата.

Отделно от ЕС, има и други страни, които са разработили биологични схеми за етикетиране. Можете да намерите повече информация на сайта на IFOAM (Международната федерация на движенията за биологично земеделие): Ifoam.bio

Вижте какви продукти се популяризират в рамките на програмата