Når folk køber ind i dag, vælger de ikke et produkt, men snarere livsstil. Men uanset, om forbrugerne vælger økologisk, må de have vished for, at varerne overholder en række strenge EU-regler.

Økologiske landbrugere, forarbejdningsvirksomheder og handlende skal overholde en række strenge EU-krav, hvis de ønsker at anvende EU's økomærke eller mærke deres produkter som økologiske.

EU kræver et ligeså nøje kontrolsystem, hvor der udføres kontroller på hvert stadie i den økologiske forsyningskæde. Hver eneste aktør (landbruger, forarbejdningsvirksomhed, importør og eksportør) kontrolleres mindst én gang om året af EU-godkendte kontrolorganer.

6 GODE GRUNDE TIL AT KØBE EU-ØKOVARER:

  • Streng kontrol med alle aktører i den økologiske forsyningskæde.
  • EU's mærke og mærkning for økologi gør det hurtigt og nemt for forbrugerne at genkende økologiske varer.
  • Økologiske landbrugere dyrker produkter af god kvalitet ved hjælp af sædeskifte og andre naturlige dyrkningsmetoder.
  • Økologisk landbrug betyder, at tiden og afstanden fra producenten til dit køkken i høj grad reduceres.
  • Økologisk landbrug er kendetegnet ved dyrevelfærd, naturgræsning samt opmærksomhed på traditionelle og sjældne arter.
  • Økologiske producenter værner om biodiversiteten i Europa og beskytter miljøet, idet de tager hensyn til den naturlige livscyklus.

Foruden EU er der andre lande, som har iværksat økomærkningsordninger. Du kan finde mere information på hjemmesiden for Det internationale forbund for økologiske landbrugsbevægelser; IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements): Ifoam.bio

Se hvilke produkter der fremmes i initiativet