Nuförtiden när konsumenter gör sina inköp väljer de inte bara en produkt utan snarare "ett levnadssätt". Var konsumenterna än väljer att köpa sina ekologiska produkter bör de kunna känna sig säkra på att de uppfyller EU:s strikta krav.

Ekologiska odlare, tillberedare och handlare måste uppfylla de strikta EU-kraven om de vill använda EU:s logotyp eller märka sina produkter som ekologiska.

EU kräver ett lika strikt kontrollsystem med kontroller som utförs vid varje steg i den ekologiska kedjan. Varje operatör (odlare, tillberedare, handlare, importör eller exportör) kontrolleras minst en gång om året av EU:s godkända kontrollorgan.

6 ANLEDNINGAR TILL ATT KÖPA EU-MÄRKT EKOLOGISK MAT:

  • Strikt kontrollsystem för varje operatör av de ekologiska livsmedlens leveranskedja.
  • EU:s ekologiska logotyp och märkning är ett snabbt och enkelt sätt för konsumenter att känna igen ekologiska produkter.
  • Ekologiska bönder skapar bra kvalitetsprodukter genom växelbruk och andra naturliga odlingsmetoder.
  • Ekologiskt jordbruk innebär att tiden och avståndet från jordbruket till ditt kök minskas avsevärt.
  • Djurens välfärd, naturligt bete, hänsyn till traditionell och ovanlig uppfödning kännetecknar ekologiskt jordbruk.
  • Ekologiska producenter är de som bevarar den europeiska biologiska mångfalden och skyddar miljön genom att respektera de naturliga livscyklerna.

Förutom EU finns det andra länder som har tagit fram ekologisk märkning. Du kan hitta mer information på IFOAM:s (International Federation of Organic Agriculture Movements) webbplats: Ifoam.bio

Se vilka produkter som lanseras i programmet